Parafia

Kościół Św. Grzegorza, Stratford Upon Avon


St. Gregory the Great
Welcombe Road
Stratford upon Avon
CV37 6UJ

nasz glos logo Intencje Mszalne

dodane: 20/10/2019 przez: Arek Pinned item
INTENCJE MSZALNE

20 października 2019, 29 niedziela zwykła,
Dzień Misyjny
[R] 09:45 + Henryk Koper w 5. rocz. śmierci
[S] 13:00 + Teresa Nurek w 2. rocz. śmierci
[E] 16:00 + Antoni Kosiba; + Jerzy Kwiecień

21 października 2019, poniedziałek
11:00 wolna intencja

22 października 2019, wtorek
Św. Jana Pawła II , papieża, wspomnienie
11:00 wolna intencja

23 października 2019, środa
11:00 w intencji mamy – z okazji urodzin

24 października 2019, czwartek
11:00 + mama oraz zmarli z rodziny Wróbel

25 października 2019, pi ątek
18:00 wolna intencja

26 października 2019, sobota
[R] 18:00 We wszystkich intencjach Matki Bożej

27 października 2019, 30 niedziela zwykła
[R] 09:45 + Stan Cater – w rocz. śmierci
[S] 13:00 O Boże błog., dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla córki Anny – z okazji urodzin
[E] 15:00 O Boże błog., dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Iwony i Dariusza Aksamitowskich
– z okazji 15. rocznicy zawarcia małżeństwa

28 października 2019, poniedziałek
11:00 wolna intencja

29 października 2019, wtorek
11:00 O uwolnienie i nawrócenie dla Piotra

30 października 2019, środa
11:00 wolna intencja

31 października 2019, czwartek
11:00 wolna intencja

nasz glos logo Święto Rodziny

dodane: 22/05/2019 przez: Arek Pinned item
Informacje na plakacie.

nasz glos logo Wiadomości Parafialne

dodane: 07/03/2018 przez: Arek Pinned item
Powstała nowa strona Parafii Redditch - Stratford-upon-Avon - Evesham. Jest tam wiele informacji z życia parafii i innych ciekawych wiadomości. Proszę kliknąć na link:
Related link: link

nasz glos logo Grupa Modlitewna

dodane: 10/09/2014 przez: Arek Pinned item
W naszej Polskiej Wspólnocie Parafialnej w Stratford upon Avon działa Grupa Modlitewna Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego.
Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby pomodlić się wspólnie, uwielbić Boga, podzielić się swoimi doświadczeniami, przeżyciami duchowymi, jak również osoby, które może czują się zagubione w obecnym świecie i szukają pomocy i wsparcia duchowego. Jesteśmy otwarci na wszystkich i jak nasz Pan, Jezus Chrystus chcemy być świadkami Bożej Miłości.
Zapraszamy wszystkich w każdym wieku, a także całe rodziny. Mamy zorganizowany kącik dla dzieci.
Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godzinie 17:30 w salce przy Kościele Our Lady of Peace
w Shottery.
W razie jakichkolwiek zmian będziemy informować na polskiej Mszy Świętej w Niedzielę o 13:00 i na stronie www.naszglos.co.uk w dziale 'Parafia' jak również na Facebook: Wspólnota-Galilea-Stratford-upon-Avon.
Można też kontaktować się telefonicznie:
Agnieszka - 07512582812
Mariusz - 07850237989

Przyjdźcie i zobaczcie, ogromnie zachęcamy.

nasz glos logo Msza Sw po Polsku...

dodane: 16/09/2012 przez: kris Pinned item
Kościół Sw. Grzegorza, Niedziela g.13.00 Stratford upon Avon, Warwick Road.
Polska Lokalna Misja Katolicka: Redditch - Stratford upon Avon - Evesham Tel.+44 7495757232
email: redditch@pcmew.org

Lista czytających:

Wrzesień 2019

29 Piotr P


Październik 2019

6 Renata B
13 Artur R
20 Alina P
27 Arek B

Listopad 2019
3 Teresa F
10 Paweł S
17 Zofia S
24 Wiola N


Grudzień 2019
1 Piotr P
8 Renata B
15 Artur R
22 Alina P
25 Arek B
29 Teresa F

Styczeń 2020
5 Paweł S
12 Zofia S
19 Wiola N
26 Piotr P

nasz glos logo Kurs dla małżeństw

dodane: 02/05/2017 przez: Arek  
Kurs dla małżeństw

nasz glos logo Kurs dla Kobiet

dodane: 20/10/2016 przez: Arek  
Kurs dla Kobiet

nasz glos logo PIELGRZYMKA DO HOLYWELL I PANTASAPH

dodane: 13/06/2016 przez: Arek  
Plakat
image description: Plakat
1
image description: 1
2
image description: 2
3
image description: 3
4
image description: 4
5
image description: 5
Holywell to walijskie miasteczko, zwane Lourdes Walii, albowiem nieprzerwanie, od 660r. n.e. przybywają do niego pielgrzymi, by skorzystać z uzdrawiającej mocy wód źródła Św. Winefredy.
Pantasaph to wioska na południe od Holywell, warta zobaczenia ze względu na zespół budynków zakonu franciszkańskiego. Na terenie przynależnym do zakonu, na wzgórzach tuż poza nim, znajdują się rozstawione w lesie, stacje drogi krzyżowej.

W tym roku, będącym 1050 rocznicą Chrztu Polski w czasie pielgrzymki odbędzie się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Dokona się ono przez Wyznanie Wiary (dla wszystkich) oraz przez zanurzenie w źródle Św. Winifredy (dla odważnych).
Osoby pragnace przystąpic do zanurzenia prosimy o przystapienie do tego aktu w stosownym stroju, tzn. Panie w szortach legginsach i podkoszulku; Panowie w szortach i podkoszulku.

nasz glos logo Spotkanie

dodane: 23/05/2016 przez: Arek  
Jak żyć???

nasz glos logo Mały Katechizm dla Bierzmowanych

dodane: 29/03/2016 przez: Arek  
I. Modlitwa Pańska:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź Królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode Złego. Amen

II. Pozdrowienie anielskie:

Zdrowaś Maryjo; łaski pełna; Pan z Tobą;
błogosławiona Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

III. Skład apostolski:

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się
począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych
obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot
wieczny. Amen.

IV. Chwała Ojcu

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

V. Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog) :

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

VI. Przykazanie miłości:

1. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem.
2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

VII. Pięć przykazań kościelnych (nowe):

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej
i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć
Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać
się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

VIII. Uczynki miłosierne co do duszy:

1. Grzesznych upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

IX. Uczynki miłosierne co do ciała:

1. Łaknących nakarmić.
2. Pragnących napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

X. Siedem grzechów głównych:

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Gniew.
5. Zazdrość.
6. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
7. Lenistwo.

XI. Dary Ducha Świętego:

1.Dar Mądrości – by uznać, że Bóg jest miłością
2.Dar Rozumu – by rozumieć prawdy wiary
3.Dar Rady – by podejmować właściwe decyzje
4.Dar Męstwa – by bronić wartości
5.Dar Umiejętności – by dostrzegać Boga w świecie
6.Dar Pobożności – by doskonalić relacje z Bogiem i ludźmi
7.Dar Bojaźni Bożej – by być ufnym

XII. POD TWOJĄ OBRONĘ - ANTYFONA

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.